ANALIZA MATEMATICA
Conf.dr. G.D.Mateescu

Semestrul I


Suport de curs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Probleme tipice de examen

Culegere de probleme
Teme cu solutii: Siruri si serii de numere reale, Siruri si serii de functii, Calcul diferential
Probleme propuse

Semestrul II


Suport de curs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rezumate tematice: Primitiva si integrala (pe R), Integrale pe interval necompact, Integrale cu parametru, Integrala curbilinie de speta a I-a, Integrala curbilinie de speta a II-a, Integrala dubla, Formula lui Green, Schimbarea de variabila in integrala dubla, Integrala tripla, Coordonate sferice, Coordonate cilindrice

Aplicatii: Integrala definita, Integrale improprii, Integrale curbilinii

Animatie: Sfertul de elipsa, Domeniu simplu

Exercitii rezolvate: Integrala dubla

Probleme tipice

Bibliografie

Analiza Matematica, Gavriil Paltineanu, Irina Popa, Rodica Trandafir
Analiza Matematica, Culegere de probleme, Catedra de Matematica

In atentia studentilor: rezumatele se completeaza cu notele de curs iar exercitiile se completeaza cu notele de seminar